Maksuliikenne on nyt Cash Management

Päivitä Maksuliikenne-on-premise-ratkaisusi Cash Management -pilvipalveluun

LATAA TÄSTÄ ESITE

Mikä on SaaS-palvelu ja mitä hyötyä siitä on?

SaaS-Software as a Service

 

SaaS-palvelulla tarkoitetaan pilvessä sijaitsevaa ohjelmistoa, jota ylläpidetään palveluntarjoajan toimesta. Saas-palvelu välitetään verkkoselaimen kautta ja se toimii millä tahansa laitteella, joka on yhteydessä internetiin.

 

Pilvi mahdollistaa etätyön

 

SaaS-palvelu on moderni tapa toimittaa ohjelmisto verkon kautta ilman kiinteän ohjelmiston asentamista tietokoneelle. Tieto tallennetaan pilveen eli virtuaaliseen tallennustilaan, mikä mahdollistaa SaaS-palvelun käytön missä ja milloin vain verkkoyhteydellä.

 

Huoleton valinta

 

Pilvipalvelu on huoleton valinta. Kun päivitysten tekemisestä ei tarvitse huolehtia itse, voi luottaa siihen että käytössä on aina viimeisin ja paras versio ohjelmistosta.

 

 

Nopea tiedonsiirto
 
Tänä päivänä on itsestäänselvää, että ohjelmiston pitää toimia moitteettomasti ja saumattomasti. Sivujen pitää latautua nopesti ja eri sivujen ja ohjelmistojen välillä pitää pystyä siirtymään hetkessä. Pilveen tallennettu tieto on käytössä nopeammin kuin koskaan ennen ja liikkuminen ohjelmiston toimintojen välillä käy sujuvasti. 
 
 
 
Tietoturvallinen ratkaisu

 

Pilviratkaisut ovat turvallisempia kuin yksittäisten yritysten palomuurit ja perinteiset tietoturvaratkaisut. Koska me Nomentialla päivitämme tietoturvajärjestelmiämme aktiivisesti, on asiakkaillammekin aina käytössään nykyajan vaatimusten mukainen, tietoturvallinen ohjelmisto.

Moduulirakenne ja SaaS-malli, ei yllättäviä kuluja

 

SaaS-palvelun kulurakenne on ennustettava ja selkeä. Laskutus perustuu ohjelmiston omistamisen sijasta sen käyttämiseen. Moduulirakenteen ansiosta ylimääräisistä ominaisuuksista ei tarvitse maksaa vaan maksu määräytyy käytössä olevien moduulien perusteella. SaaS-palvelussa maksuun sisältyy kaikki yläpidosta ja päivityksistä tietoturvaan.

 

Tietojen siirtämistä pilveen kutsutaan migraatioksi

MIGRAATIO

 

Maksuliikenne -on-premise-järjestelmän päivittäminen Cash Management -SaaS-palveluun tapahtuu siirtämällä olemassa olevat tiedot pilvipalveluun. Tätä siirtoa ja siihen liityviä toimenpiteitä kutsutaan migraatioprosessiksi. Nomentia on hyvä ja luotettava kumppani migraatioprosessissa!

 

 

 

Miksi ryhtyä migraatioon? Pilvipalvelulla on kiistattomia etuja verrattuna perinteiseen ratkaisuun eikä siihen siirtyminen ole niin raskas prosessi kuin saatetaan ajatella. Pilvipalvelussa käytössäsi on aina viimeisin ja paras versio  Cash Managementista ja tietosi pysyvät turvassa!

LATAA TÄSTÄ ESITE
on-premise vs. pilvipalvelu

Miten Maksuliikenne eroaa Cash Management -ratkaisusta?

 

Maksuliikenne

 • Maksuliikenne on on-premise-ratkaisu
 • on-premise-ratkaisu on asennettu kiinteästi yrityksen tietokoneelle
 • Maksuliikenne-ratkaisua ei voi laajentaa eikä siihen voi ostaa lisäpalveluita
 • Maksuliikenne on-premise-ratkaisun käyttäjänä asiakas on itse vastuussa tietoturvan hankkimisesta ja toimivuudesta, servereiden toiminnasta ja tallennuskapasiteetin riittävyydestä
 • Pankkien tekemät päivitykset ja muutokset aiheuttavat käyttökatkoksia ja lisäkustannuksia
 • Maksuliikenteen yhdistäminen olemassa oleviin ohjelmiin on työlästä ja vaatii IT-osaamista

 

Cash Management

 • Cash Management on pilvipalvelu
 • Cash Management toimii missä vain pelkän intertnetyhteyden avulla
 • Cash Management -ratkaisua voi helposti päivittää ja laajentaa ottamalla käyttöön lisämoduuleita
 • Cash Management -ratkaisussa Nomentia on vastuussa ajantasaisesta ja tehokkaasta tietoturvasta ja tallennuskapasiteetista
 • Cash Managementiin kuuluu kattava määrä pankkiyhteyksiä maailmanlaajuisesti eikä pankin päässä tapahtuva päivitys vaikuta Cash Managementin toimintaan
 • Cash Management -ratkaisun voi helposti yhdistää yhteen tai useampaan ERP-tai muun laiseen järjestelmään ja näin sujuvoittaa kaikki kassanhallinnan ja taloushallinnon prosessit yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi ilman omaa IT-osaamista
On-premise-ratkaisusta pilvipalveluun

Migraatioprosessi käytännössä

Maksuliikenne- on-premise-ratkaisun päivittäminen Cash Management -pilvipalveluun tapahtuu migroimalla vanhan järjestelmän tiedot uuteen. Nomentian tiimi tekee asiakkaan kanssa yhteistyötä jokaisessa  migraatioprosessin vaiheessa.

 

1
Määrittelyvaihe

Nomentia suunnittelee ja määrittelee  tulevan migraatioprosessin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tarpeet ja ennakkovaatimukset käydään huolellisesti läpi. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

2
Implementaatiovaihe

Toteutus- eli implementaatiovaiheessa Maksuliikenne-ohjelmiston sisältämät tiedostot siirretään suunnitelman mukaisesti Azure-pilveen ja konfiguroidaan  käyttökuntoon.

3
Koulutusvaihe

Siirron jälkeen Nomentia kouluttaa pääkäyttäjän asiakkaan omassa ympäristössä. Pääkäyttäjä pystyy näin käytännössä  osoittamaan, että kaikki liiketoimintaprosessit toimivat sujuvasti.

4
Testausvaihe

Testaamalla voidaan varmistua ratkaisun toimivuudesta. Kun Cash Management -pilvipalvelu on hyväksyntätestattu, on aika koulutttaa loppukäyttäjät.


5
Käyttöönottovaihe

Nomentia luovuttaa ratkaisun asiakkaalle tuotantokäyttöön. Asiakkaan apuna on tästä eteenpäin Nomentian tarjoama Online Help.Usein kysytyt kysymykset

Tähän olemme koonneet kysymyksiä, joita asiakkaamme ovat usein kysyneet migraation yhteydessä.

Kuinka kauan migraatioprosessi kestää?

Keskimäärin voidaan sanoa migraatioon kuluvan aikaa n. kuusi viikkoa. Jokainen yritys on kuitenkin erilainen, joten jokaisessa  migraatioprosessissa sen kesto joudutaan arvioimaan yksilöllisesti. Prosessin kestoon vaikuttavat mm. yrityksen koko ja tytäryhtiöiden määrä, käytössä olevien pankkien määrä ja onko asiakkaalla järjstelmiä, jotka on tarkoitus yhdistää toimimaan saumattomasti Cash Management -ratkaisun kanssa. Käyttöön valittujen moduulien määrä vaikuttaa myös prosessin kestoon jonkin verran. 

Pysyvätkö kaikki Maksuliikenteen ominaisuudet samanlaisina kun siirryn Cash Management -pilvipalveluun?

Jotkin yksittäiset Maksuliikenteen
on-premise-ratkaisun ominaisuudet saattavat olla siirtyneet erillisen moduulin sisään kokonaisuuden selkeyttämiseksi. Jotkin ominaisuudet ovat saattaneet myös poistua kokonaan valikoimasta palvelun kehityttyä modernimmaksi.

Mistä saan apua jos en osaakaan käyttää uutta cash managementia?

Ei hätää. Nomentia ei jätä asiakastaan yksin. Uudessa Cash Management -ratkaisussa on sisäänrakennettu Online Help -ominaisuus. Online Helpistä löytyy  ohjeita, ohjevideoita, usein kysyttyjä kysymyksiä, tietoja viimeisimmistä ja tulevista muutoksista sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Cash Management on yleisesti käytettävyydeltään looginen ja helppokäyttöinen järjstelmä.

Voinko muokata tilaustani jälkikäteen?

SaaS-mallinen pilvipalvelu mahdollistaa oman Cash Management -ratkaisun muokkauksen koska vain. Yrityksen kasvaessa tai sen tarpeiden muuttuessa uusia moduuleita voidaan ottaa lisää käyttöön. Kannattaa tilata Nomentian uutiskirje, jossa kerromme tuotevalikoiman uutuuksista ja tarjouksista. 

MEILLÄ ON KÄYTÖSSÄ ERP-JÄRJESTELMÄ. VOIKO CAHS MANAGEMENTIN YHDISTÄÄ SIIHEN?

Ilman muuta. ERP ja Cash Management voidaan yhdistää toisiinsa ja näin suositellaan tehtävän. Tämä mahdollistaa sujuvan ja keskitetyn maksuliikenteen ja taloushallinnon prosessit. Meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita, joilla on käytössään mm.  Oracle tai SAP-järjestelmä, joiden järjestelmien sisältämät tiedot konvertoituvat oikein ja yhteiskäyttö on sujuvaa ja helppoa. 

Integrointi on yhtä helppoa, vaikka käytössäsi on useampikin ERP-järjestelmä.

Yrityksemme on kasvanut ja tarvitsemme käyttöömme ratkaisun, joka mahdollistaa globaalin toiminnan. Sopiiko Cash management meidän käyttöön?

Nomentian ratkaisu mahdollistaa myös ison
mittakaavan globaalin kasvun, sillä pilviteknologian ansiosta pystymme tarjoamaan täsmälleen samat resurssit koko yrityksen käyttöön, maailmanlaajuisesti.

Pitääkö asiakkaan osallistua migraatioprosessiin?

Kyllä. Nomentia suorittaa itse tiedon siirtämisen Azure-pilveen ja konfiguroi ratkaisun toimintakuntoon mutta asiakas on avainroolissa koko projektin ajan omien liiketoimintaprosessiensa asiantuntijana. 

Esite

On-premise-ratkaisun toimintojen päivitys Nomentian Migraatioprosessi Käytännössä

Lataa tästä esite ja tutustu kuinka Nomentian migraatioprosessi käytännössä tapahtuu. 

 

LATAA TÄSTÄ ESITE

Päivitä Maksuliikenne on-premis-ratkaisusi

 

Migraatio Jätäthän meille yhteystietosi, mikäli haluat tietää lisää on-premis-järjestelmäsi päivittämisestä Cash Management -ratkaisuun!