Skip to content

RATKAISUMME

In-house bank

Paranna konsernin kassanhallintaa ja treasuryprosesseja keskittämällä maksuprosesseja, likviditeettiä ja riskienhallintaa sekä hallinnoimalla konserniyhtiöiden välistä rahoitusta.

hero (10)

Keskitä kassanhallinta organisaatiossasi

Hallitse organisaatiosi kassaa, likviditeettiä ja taloudellisia varoja paremmin, paranna organisaation sisäistä kontrollia ja minimoi pankkikulut.

icontemplate-24px4

Keskitä sisäisten lainojen hallinta

Hallitse keskitetysti konsernin sisäistä rahoitusta, netting-toimintoja, sisäisiä valuuttapositioita, maksujen reititystä ja saatavien keräilyä.

icontemplate-24px-Oct-12-2023-09-36-50-9890-AM

Tehokkaat rakenteet

Hyödynnä optimoituja yrityksen sisäisten toimintojen prosesseja ja vähennä kustannuksia minimoimalla ulkoisten transaktioiden määrää.

icontemplate-24px-Oct-11-2023-05-33-59-8915-PM

Tehosta netting-toimintoja ja valuuttariskin hallintaa

Netota keskitetysti sisäiset maksut ja käytä monivaluuttatiliä vähentääksesi ulkoisia suojauskustannuksia.

icontemplate-24px1

Paranna näkyvyyttä kassatilanteeseen

Lisää koko yrityksen laajuista näkyvyyttä kassatilanteeseen yhdistämällä kaikki pankkitilit sisäiseen pankkiin.

Paranna kassanhallintaasi In-house bank -sovelluksen avulla

Hoida kassanhallintaa, kuten lähteviä maksuja, saapuvan rahan hallintaa, netotusta, valuuttariskiä, ​​sisäisiä lainoja ja likviditeettiä yhdessä käyttöliittymässä ja optimoi ulkoisten pankkitilien käyttö.

in-house bank nomentia

Nykyaikainen ratkaisu parempaan kassanhallintaan

Maksuliikenne sisäisen pankin kautta

Automatisoi manuaaliset maksuprosessit sisäisen pankin avulla.

Käsittele tehokkaasti paikallisia ja ulkomaanmaksuja sekä jopa monimutkaisimpia kansainvälisiä siirtoja. Sisäisen pankin ansiosta maksuprosessien hallinta on keskitettyä, mutta sen toiminnot voi keskittää tai hajauttaa yrityksesi tarpeiden mukaan.

 • Keskitä kaikki maksuprosessit
 • Luo täysin automatisoituja maksuprosesseja
 • Luo manuaaliset maksut valmiita, räätälöityjä malleja käyttäen
 • Kommunikoi pankkien kanssa suoraan käyttöliittymästä
 • Hallitse rahansiirtoja paremmin
 • Optimoi kassavirrat ja käyttöpääoma
 • Tarkastele reaaliaikaisia tilitietoja
Group 25181

Paranna kontrollia POBO & COBO-prosessien avulla


Voit hallita lähteviä ja saapuvia maksuja paremmin ottamalla käyttöön payment-on-behalf-of (POBO) ja collection-on-behalf-of (COBO) -prosessit.

 • Luo sisäiset tilit tytäryhtiöille
 • Maksa maksut tytäryhtiön puolesta keskitetysti
 • Kerää maksut tytäryhtiön puolesta keskitetysti
 • Vastaanota ja lähetä maksuja treasuryn tililtä tytäryhtiön sisäisille tileille
 • Keskitä maksuprosesseja tehokkaammin ja lisää toiminnallista tehokkuutta
 • Vähennä pankkitilien määrää ja riippuvuutta pankeista
 • Vähennä pankkikuluja
 • Optimoi käyttöpääoman hallinta
 • Täsmäytä maksut automaattisesti
Group 2526

Keskitetty likviditeetinhallinta

 

Kerää kaikki taloustiedot, analysoi historialliset kassavirrat ja arvioi käyttöpääomaasi saadaksesi kattavan kuvan yrityksesi likviditeettitilanteesta.

 • Saat täydellisen näkyvyyden yrityksen kassatilanteeseen
 • Automatisoi taloudellisten tietojen keräys yhdistämällä kaikki tietolähteet, kuten ERP- ja muut lähdejärjestelmät, treasury management -järjestelmät (TMS), talousjärjestelmät ja pankit
 • Keskitetty näkymä yrityksen pankkitilien saldoista
 • Kerää tytäryhtiöiden tiedot automaattisesti
 • Dynaamiset näkymät, jotka käyttävät erilaisia toimintoja, kuten yhdistelyä, ryhmittelyä, suodatusta, useita ajanjaksoja sekä taulukko- ja graafinäkymiä
 • Täysin räätälöitävät dashboardit mahdollistavat havainnollistavien raporttien tarkastelun
 • Näe historialliset ja nykyiset likviditeettitilanteet
 • Luo sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassaennusteita
 • Vertaa kassaennusteita toteutuneisiin rahavirtoihin
 • Tee skenaarioanalyyseja
 • Tarkastele tapahtumatason tietoja yksityiskohtaisesti
 • Määrittele konsernitilirakenteet
 • Seuraa valuuttasuojaustarpeitasi
in-house bank liquidity management

Paranna riskienhallintaa

Tehokas, keskitetty likviditeetinhallinta auttaa pienentämään taloudellista riskiä.

Varmista, että kassassa on riittävästi rahaa suojaamaan odottamattomilta kuluilta, talouden taantumilta tai markkinoiden epävakaudelta.

 • Minimoi likviditeettiriski tarkalla ja reaaliaikaisella tiedolla
 • Pienennä luottoriskiä ennustamalla tulevia kassatilanteita
 • Nopeuta strategista päätöksentekoa luotettavalla datalla
 • Minimoi tarve lyhytaikaiselle ulkoiselle rahoitukselle
 • Hyödynnä likviditeettianalyysejä, kun neuvottelet ulkoisesta rahoituksesta
 • Varmista raportointijaksojen noudattaminen määritellyillä raportointipäivillä, muistutuksilla ja tilapäivityksillä
 • Käytä monivaluuttatilejä ja maksuja vähentämään ulkoisia suojauskuluja
 • Laajenna näkyvyyttä konsernin valuuttariskiin ja valuuttapositioon
 • Sisäiset valuuttasuojaukset
risk management with in-house bank nomentia

Konsernin sisäinen rahoitus

Hyödynnä konsernin sisäistä rahoitusta pääoman kohdentamisen optimoimiseksi ja lainakustannusten vähentämiseksi. Samalla hallitset paremmin konsernin talousprosesseja ja verotehokkuutta.

 • Kata lyhytaikaiset rahoitustarpeet sisäisesti kohdentamalla pääomaa tehokkaasti yritysrakenteesi sisällä käyttämällä varoja siellä, missä niitä tarvitaan eniten
 • Poista tarpeettomat pankkilainat ja vähennä lainanottoon liittyviä kustannuksia
 • Laske automaattisesti korot sisäisille lainoille haluamallasi korkokannalla
 • Netota ja laskuta sisäiset velat automaattisesti
 • Sisäisten tilien velkasuhteet netotetaan
 • Saavuta suurempi läpinäkyvyys tytäryhtiöiden rahoitustoimintaan ja seuraa sitä riskien minimoimiseksi
Group 2542

Tietoturva & vaatimustenmukaisuus

 

Tietoturva on aina toimintamme keskiössä.

 • Sisäänkirjautuminen on mahdollista monivaiheisen tunnistautumisen (MFA) ja kertakirjautumisen (SSO) avulla
 • Voit hallinnoida käyttöoikeuksia keskitetysti, jotta varmistat SOX-yhteensopivuuden
 • Täysi kirjausketju (audit trail) ja arkistointitoiminto yrityksen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen
 • Nomentia In-house Bank toimii korkean tietoturvatason Microsoft Azure -pilvipalvelussa, mikä yhdessä Nomentian tietoturvaominaisuuksien kanssa takaa turvallisen käytön
 • Nomentialla on seuraavat sertifikaatit: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 type 2 ja SWIFT Compatible Application (Cash Management for Corporates)
Tietoturva Nomentialla
nomentia security

Yli 1400 asiakasta ympäri maailmaa luottavat palveluumme

Layer_1

Bas Meijer

Interim Treasury Manager, Greenchoice

"Nomentia oli ilmeinen valinta Greenchoicelle, kun meille selvisi, että ratkaisu on verkkopohjainen, helppo räätälöidä tarpeisiimme ja suurin osa pankkiyhteyksistä oli jo luotu."

Bas Meijer

Interim Treasury Manager, Greenchoice

Lue asiakastarina
Parallax Image Parallax Image

Nomentia integroituu yrityksesi tärkeimpien järjestelmien kanssa

Tarjoamme saumattoman integraation päivittäin käyttämiesi pankkien, järjestelmien ja palvelujen kanssa.

Lue lisää
Frame 427319632
nomentia background

Haluatko tietää lisää In-house Bank -moduulistamme?

Keskustellaan yrityksesi taloushallinnon prosessien kehittämisestä yhdessä.

 

nomentia background