Skip to content

Ratkaisumme

Loan management

Optimoi pankki- ja konsernilainojen hallinta ja tuo ne osaksi treasury-prosesseja.

Nomentia loan management

Virtaviivaista lainojen hallintaprosessit ja tuo lainat osaksi treasury-raportteja

Luo kokonaisvaltainen tilannekuva lainoistasi ja niiden vaikutuksista kassavirtoihin ja riskeihin.

Fully managed connections

Hallinnoi kaikkia lainoja

Liitä lainoja koskevat kassavirtatiedot automaattisesti kassavirtaennusteisiin ja seuraa lainojesi valuuttariskejä.

Zero maintenance for your team

Automatisoi työnkulut

Määritä työnkulkuperusteisia prosesseja hallitaksesi lainoja mahdollisimman tehokkaasti parhaiden periaatteiden mukaisesti.

System integrations

Hallinnoi kaikki lainojasi

Automatisoi eri lainarakenteisiin liittyvät prosessit; niin ulkoiset kuin konsernin sisäiset kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset lainat kuin kerta-, taserä- ja annuiteettilainatkin.

flexible-reporting-icon
Raportoi joustavasti

Hyödynnä joustavaa raportointia ja liiketoimintatietojen hallintaa. Luo kattavia raportteja Nomentian alustalla tai hyödynnä Nomentia Data Cubea yhdessä Power BI:n tai Excelin kanssa.

Luo johdonmukainen prosessi parempaan lainojen hallintaan.

Optimoi lainojen hallinta

Keskitä ja automatisoi lainaprosessit

 • Hyödynnä prosessiautomaatioita, jotka on räätälöity lainanhallintamalliesi mukaisiksi.

 • Luo helposti kaikki lainaehdot sisältäviä, standardisoituja, digitaalisia sisäisiä lainasopimusasiakirjoja.
 • Integroi lainakohtaiset maksuaikataulut kassavirtaennusteisiin ja analysoi niiden vaikutusta tuleviin kassavirtoihin.

 • Integroi konsernilainaprosessit valuuttakauppa-alustoihin ja hallitse lainojesi valuuttariskiä.
 • Tuo järjestelmään erilaisia lainatyyppejä, kuten kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia ulkoisia tai konsernin sisäisiä lainoja eri lainarakenteissa (bullet-, tasaerä- ja annuiteettilainat).
 • Automatisoi lainojen vaikutus kassavirtoihin kertamaksujen yhteydessä ja maksuaikatalujen ja viitekorkojen muutttuessa.
 • Käsittele niin sisäiset kuin ulkoiset korot sekä lainanlyhennykset automaattisesti joko keskitetyn kassanhallinratkaisun tai pankkimaksujen avulla.
Optimize loan management

Kokonaisvaltaisesti integroitu lainojen hallinta treasury-toiminolle

Täysin integroitu, kattava ja automatisoitu lainanhallintaratkaisu.

 • Aloita valuuttakauppoja kaupankäyntialustaintegraatioiden avulla hallitaksesi vieraassa valuuttassa liikkeelle laskeytuihin konsernilainoihin liittyviä valuuttariskejä.
 • Integroi lainoihin liittyvät korkomaksut ja pääoman takaisinmaksut kassavirtaennusteisiin ja kassavirtaraportointiin optimoidaksesi näkyvyyden kassavirtamuutoksiin.
 • Yhdistä lainojen hallinta markkinatietosyötteeseen (Infront Finance) päivittääksesi vaihtuvakorkoiset lainat automaattisesti uusimmilla viitekoroilla, kuten IBOR- ja lyhyillä koroilla.
 • Hallinnoi sopimuksia ja allekirjoituksia integroitujen digitaalisten allekirjoitustyökalujen (DocuSign) avulla.
 • Vuonna 2024 Nomentian treasury-ratkaisujen kirjanpitotoiminnallisuudet liitetään Loan Management -ohjelmistoon, mikä mahdollistaa lainoihin ja talletuksiin liittyvien tiliöintien, kuten korkokertymien, automaattisen siirtymisen kirjanpitojärjestelmiin.

Loan management integrations

Kokonaisvaltaista lainojen raportointia

Tuo kaikki lainojen yksityiskohdat osaksi raportointia ja varmista täsmällinen kokonaiskuva.

 • Pysy perillä kaikista lainoista keskitetyn raportoinnin avulla.
 • Analysoi korkomuutosten tai lainojen takaisinmaksujen kassavirtavaikutuksia Cash Flow Forecasting -ratkaisulla

 • Ota tehot irti Nomentian ketteristä raportointiominaisuuksista tai luo Power BI- ja Excel-raportteja Nomentia Data Cuben avulla.

Loan reporting

Yli 1400 globaalia asiakasta luottaa Nomentiaan

CompuGroup logo

Stefan Herkommer

Head of Group Treasury, CompuGroup Medical

“Nomentian konserninlaina- ja talletustyönkulku on erinomainen esimerkki siitä, miten prosessi voidaan automatisoida koko konsernissa paremman näkyvyyden varmistamiseksi. Samalla digitalisoidaan miten tytäryhtiöt hakevat lainoja ja miten konserni vahvistaa ne.”

Stefan Herkommer

Head of Group Treasury, CompuGroup Medical

Lue asiakastarina
Parallax Image Parallax Image

Nomentia integroituu yrityksesi tärkeimpien järjestelmien kanssa

Tarjoamme saumattoman integraation päivittäin käyttämiesi pankkien, järjestelmien ja palvelujen kanssa.

Lue lisää integraatioista
Nomentia Integration
nomentia background

Haluatko kuulla lisää Loan management -moduulistamme?

Keskustellaan yhdessä treasury-prosessiesi tulevaisuudesta.

nomentia background