Skip to content

RATKAISUMME

Risk management

Ota käyttöön jäsennelty ja systemaattinen toimintapata riskienhallintaan ja suojaukseen. Tunnista keskeiset riskitekijät ja hallitse valuutta- ja korkoriskiä optimaalisesti välttääksesi tappioita päivittäisessä kaupankäynnissä.

hero (6)

Laaja positioanalyysi, suojaus, riskienhallinta ja raportointi

 

Analysoi riskipositiota ja hyödynnä automaattisia ehdotuksia optimaaliseen suojautumiseen.

icontemplate-24px1-1

Täysin integroitu riskienhallinta

Hyödynnä automaatiota yhdistämällä kaikki tarvittavat tietolähteet, kuten ERP-järjestelmät, pankit, kauppapaikat sekä muut lähdejärjestelmät, yhteen riskienhallintaratkaisuun.

time-Oct-12-2023-06-10-52-4367-AM

Ennusta ja analysoi positioita

Luo automaattisesti lyhyen ja pitkän aikavälin positioennusteita ja analysoi tietoja eri tasoilla, kuten yksikkö-, ryhmä- tai konsernitasolla.

icontemplate-24px3-1

Hallitse kaupankäyntiä ja tehtyjä sopimuksia keskitetysti

Hyödynnä end-to-end-prosessointia minkä tahansa sähköisen kauppapaikan kanssa ja hallitse muuttujia yhdessä käyttöliittymässä.

icontemplate-24px2-1

Arvioi riskit nopeasti ja hyödynnä suojausehdotuksia

Käytä automaattisia riskilaskelmia, kuten VaR ja CfaR, sekä suojausehdotuksia mittaamaan simuloidun suojauksen vaikutusta valuuttapositioihin.

Kattava kokonaisuus taloudellisen riskin hallintaan

Integraatiot olennaisten valuuttakurssitietojen noutamiseen

Täysin integroitu riskienhallintajärjestelmä.

 • Hyödynnä automaatiota yhdistämällä kaikki olennaiset tietolähteet, kuten mikä tahansa ERP-järjestelmä tai esimerkiksi SAP Business Warehouse, ja konsolidoimalla koko konsernin laajuinen positiotieto
 • Täydennä tietoja tarvittaessa lataamalla tiedostoja sinne, missä tietoa tarvitaan, paikallisesti tai keskitetysti
 • Integroi markkinatietolähteitä tai anna ratkaisumme laskea puolestasi volatiliteetteja ja korrelaatioita
 • Hyödy automaattisesta, kaksisuuntaisesta yhteydestä kaupankäyntialustoihin lähettämällä suojauspyyntöjä ja noutamalla toteutuneita kauppoja

 

Group 427319655

Positioiden ennustaminen ja analysointi

 

Kattava positioiden ennustaminen ja riskianalyysi.

 • Muodosta lyhyen aikavälin positioennusteita yhdistämällä tiedot rahoitusvaroista ja veloista lähdejärjestelmistä saataviin tietoihin, kuten tilauksiin ja todellisiin kassavirtoihin
 • Luo pitkän aikavälin ennusteita muuntamalla budjettitiedot ennustetuiksi positioiksi, tai käyttämällä historiallisten kassavirtojen jatkeena viimeisintä kasvuennustetta
 • Analysoi positiot yrityksen, liiketoimintayksikön tai konsernitason mukaan
Group 2615

Johdannaiskauppa ja -hallinta

Hallitse ja käsittele suojausinstrumentteja keskitetysti järjestelmäintegraatioiden avulla.

 • Hyödynnä järjestelmän generoimia suojausehdotuksia riskiposition pienentämiseksi
 • Takaa treasuryohjeistusten ja rajoitusten noudattaminen tarkistus- ja hyväksymisprosesseilla
 • Hyödy kokonaisvaltaisesta prosessista minkä tahansa elektronisen kauppapaikan, kuten 360T, FXall ja Bloomberg, kanssa
 • Luo automaattisesti sisäisiä back-to-back-kauppoja, kun suojaat keskitetysti paikallisia riskejä
 • Varmista, että suojatut erät ja suojaukset on yhdistetty post-trade-lisätietokenttien kautta
 • Hyödynnä mukautettavissa olevia valuutta-, korko- ja hyödykesopimustyyppejä
 • Laske markkinahinta plain vanilla -sopimuksille
 • Suorita skenaarioanalyysi simuloimalla suojauksia ja niiden vaikutusta positioihin ja riskeihin

 

 

Group 2636

Nopea ja automatisoitu riskilaskenta

Laske riskit automaattisesti eri tasoilla

 • Käytä varianssi/kovarianssi-lähestymistapaa tai Monte Carlo -simulointeja
 • Huomioi valuuttakorrelaatiot
 • Käytä value-at-risk (VaR) tai cashflow-at-risk (CfaR) -menetelmiä.
 • Käytä inkrementaalista CfaR:a arvioidaksesi tietyn valuutan suojauksen vaikutusta riskeihin
 • Määrittele joustavasti parametrit, kuten riskijakso, omistusaika ja luottamusväli
Group 2637

Optimoi suojausportfoliot

Analysoi suojausportfoliotasi ja tunnista optimointimahdollisuudet.

 • Tunnista kustannustehokkaat suojaukset halutulle riskitasolle (= absoluuttinen VaR/CfaR)
 • Simuloi suojauskustannukset, cost of carry, valitulle riskin vähentämistasolle
 • Yhdistä joustavasti kiinteät suhdeluvut suojausportfolioiden optimointiin
 • Minimoi tarvittavien suojauskauppojen määrä ja/tai volyymit
 • Tee valistuneita päätöksiä ja käytä suojausstrategiaa, joka tasapainottaa parhaiten kustannusten ja riskien vähentämistä
Group 2640

Kattava raportointi ja analytiikka

Luo intuitiivisia riskienhallintaraportteja ja -näkymiä.

 • Hyödynnä valmiita positioraportteja
 • Käytä itsepalvelu-BI:tä joustaviin analysointeihin
 • Luo tehokkaita dashboardeja käyttämällä kolmannen osapuolen BI-työkaluja, kuten Microsoft PowerBI
 • Vie helposti kaikki tarvittavat tiedot taulukkolaskentaohjelmiin
Group 2641

Yli 1400 asiakasta ympäri maailmaa luottavat palveluumme

dräger nomentia customer

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

"Arvostimme sitä, että Nomentia oli mukana sparrauskumppaninamme alusta alkaen. He eivät halunneet vain myydä meille järjestelmää, vaan he myös tarjosivat meille kokemukseensa pohjautuvia ehdotuksia korrelaatiovaikutusten ja erilaisten kassavirtojen juoksuaikojen huomioinnista riskienhallintamalliamme rakentaessa."

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

Lue asiakastarina
Parallax Image Parallax Image

Nomentia integroituu yrityksesi tärkeimpien järjestelmien kanssa

Tarjoamme saumattoman integraation päivittäin käyttämiesi pankkien, järjestelmien ja palvelujen kanssa.

Lue lisää
Frame 427319632
nomentia background

Haluatko tietää lisää Risk Management -moduulistamme?

Keskustellaan yrityksesi taloushallinnon prosessien kehittämisestä yhdessä.

nomentia background