Kassaennustaminen kertoo totuuden kassan tilanteesta – kannattavakin yritys voi kohdata kassakriisin

by Nomentia

lukuaika 2 min

 Kassaennustaminen kertoo totuuden kassan tilanteesta

Myynti, tuloksen tekeminen ja kasvu eivät ole mahdollisia ilman investointeja. Tässä blogissa kerrotaan, mitä kassaennustaminen on, kuinka kassaennustamista on mahdollista käyttää tuloslaskelman tukena ja pohditaan, milloin investointi kassaennustamisen ohjelmistoon kannattaa.

Kannattavankin yrityksen kassan tilanne voi olla heikko

Tuloksen kasvu, myynnin kehitys ja kulujen pysyminen kurissa kiinnostavat jokaista yritystä. Valitettavasti tulos, myynti tai kulut eivät kerro suoraan mitään yrityksen kassan tilanteesta.

Kannattavakin yritys voi kohdata kassakriisin. Tämä johtuu siitä, että vaikka useimmat kulut pienentävät liiketoiminnan kannattavuutta, on myös kuluja, jotka eivät sitä tee. Näitä ovat mm. varastoon ja kalustoon investoiminen sekä velkojen lyhentäminen.

Kassakriisi on mahdollista välttää huolellisella kassaennustamisella. Kassaennustaminen tarkoittaa menojen ja tulojen laskemista ja taulukoimista maksuperusteisesti tulevaisuuteen. Kassaennustamisessa on siis kyse siitä, riittävätkö yrityksen myynnistä kertyvät kassavirrat ja muut varat liiketoiminnan kulujen, palkkojen, lainojen ja laskujen maksamiseen ajallaan.

Kassaennustamisen tavoitteena on ymmärtää yrityksen likviditeettiin vaikuttavat rahavirrat ja niiden vaikutus kassaan kullakin ajan hetkellä. Näin huolehditaan siitä, että yritys voi ymmärtää milloin ja mitä sen tulee tehdä välttääkseen hetkellisenkin kassakriisin.

Kassan haasteet voivat olla myös yrityksestä johtumattomia. Yrityksen kulut juoksevat yleensä etupainotteisesti, joten katastrofin ainekset ovat ilmassa, mikäli samanaikaisesti saamiset laahaavat perässä. Jos asiakkaat jättävät laskunsa maksamatta, voi vaje näkyä nopeasti yrityksen kyvyttömyytenä selviytyä menoistaan.

Kassaennustaminen on edullinen ja järkevä tapa välttää sudenkuopat. Kun kassaennuste on ajan tasalla, ei lomakauden palkkojen, osinkojen tai verojen maksaminen pääse yllättämään.

Vaikka kassaennuste näyttäisi menojen vievän kassaa uhkaavasti pakkasen puolelle, yritys saa lisää aikaa reagoida, mistä voi seurata suoraa hyötyä kustannussäästöjen kautta. Kun kassavaje on tiedossa etukäteen, voi yritys järjestää kassaan lisää rahaa esim. järjestelmällä ostoveloille lisää maksuaikaa tai muokkaamalla lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksun ehtoja. Lainanantajalle ehtojen muokkaaminen on sitä helpompaa, mitä aiemmin lainansaaja on asiansa kanssa liikkeellä. Mitä aiemmin yritys voi reagoida uhkaavaan likviditeettivajeeseen, sitä enemmän mahdollisuuksia on asian hoitamiseen.

Ennustamalla mahdollisuus pienempiin pääoman kustannuksiin tai jopa tuottoihin

Kassaennustaminen on varautumista tulevaisuuteen ja selustan varmistamista pahan päivän varalle. Tehokas kassaennustaminen auttaa parhaimmillaan generoimaan tuottoja ja minimoimaan kuluja.

Etukäteen tiedostettu ylimääräinen saldo voi harkiten sijoitettuna tuottaa hyvin. Konsernissa puolestaan voidaan hallinnoida kaikkien konserniyhtiöiden kassavirtoja ja likviditeettiä ja tasapainottaa tilannetta konsernin sisäisin lainajärjestelyin. Parhaimmillaan konsernin ulkopuoliselta lyhytaikaiselta rahoitukselta voidaan välttyä kokonaan ja säästää näin pääoman kuluissa.

Mitä kassaennustaminen maksaa ja kannattaako se tehdä itse?

Kassaennustaminen ei välttämättä vaadi tilitoimistoa eikä kirjanpitäjää. Yksinkertaisimmillaan kassaennuste on taulukko, johon kunkin päivän, viikon tai kuukauden tuloja ja menoja kirjataan sitä mukaa, kun tieto niistä saapuu. Moni yrittäjä tekee kassaennusteita itse ilman taloushallinnon osaamista. Usein kassaennustaminen on kuitenkin osa yrityksen oman talousosaston päivittäisiä rutiineja.

On vaikeaa antaa ohjetta tai määritellä tarkkaa ajankohtaa, jolloin yrityksen olisi järkevää investoida kassaennustamisen ohjelmistoon. On kuitenkin selvää, että niin kauan kuin kassaennusteita tekevät ihmiset, virheiden mahdollisuus on aina läsnä.

Manuaaliset kassaennusteet saattavat pitää sisällään virheitä, joiden aiheuttamien likviditeettiongelmien korjaaminen tulee pahimmillaan erittäin kalliiksi. Virheistä aiheutuvat kustannukset onkin syytä huomioida pohdittaessa kassaennustamisen ohjelmistoon investoimista.

On mahdollista, että kassaennusteen virheiden kustannukset ovatkin huomattavasti suuremmat kuin investointikustannus ohjelmistoon.

Pohdittaessa sitä, koska on oikea aika investoida kassaennustamisen ohjelmistoon, kannattaa huomioida mm:

  • Ihmisten määrä, jotka tekevät kassaennustetta tai tuottavat dataa siihen
  • Transaktioiden määrä
  • Transaktioiden riippuvuus toisistaan
  • Onko tilejä vain Suomessa vai eri maissa ja liikkuuko niillä eri valuuttoja
  • Kuuluuko tulevaisuuden strategiaan kasvu

Nomentia Liquidity:n avulla kohti modernia kassaennustamista

Nomentian Liquidity-ominaisuuden avulla teet lyhyen ja pitkän aikavälin kassaennusteet, seuraat kassavirtoja ja lajittelet niitä dimensioihin (valuutat, tilit, yhtiöt). Raportointityökalun avulla saat tuotettua joustavasti kassaennustamisen raportteja. Liquidity on osa Cash Management -kassanhallintajärjestelmää. Lue lisää Nomentian ratkaisusta täältä. Nomentian Liquidity-moduulin ominaisuuksiin voit tutustua täällä.

 Automatisoitu kassaennustamisen prosessi säästää aikaa ja rahaa

Kassaennuste on yritykselle yhtä tärkeä liiketoiminnan kulmakivi kuin sen tuloslaskelma ja kirjanpito. Kun kassaennustamisen prosessi on kunnossa, vältetään paitsi kalliit virheet ja ostetaan aikaa likviditeettiongelmiin reagoimiseen. Inhimillinen virhe voi tulla kalliiksi. Automatisoitu kassaennustamisen prosessi säästää aikaa, rahaa ja vapauttaa talousosaston tuottavampaan työhön.

Lue lisää kassaennustamisen haasteista Nomentian blogista. 

We’d love to meet you!

Have you explored our solutions and you’ve found them interesting? We’d love to meet you and show you more!
Contact us

Hyper modular

Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

Connect with your banks easily

We help you to connect with over 10 000 banks globally through host-to-host, SWIFT, and local connections.