Nomentialle ISO/IEC 27001:2013 tietoturvan hallintajärjestelmän sertifikaatti

by Nomentia

lukuaika 1 min

Nomentia, yksi johtavista cash management -palveluiden tarjoajista, on saanut ISO/IEC 27001:2013-standardin mukaisen tietoturvan hallintajärjestelmän sertifikaatin Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. 

 

Tietoturvan hallinta kattaa koko toiminnan 

“Tietoturvan hallintajärjestelmällemme myönnetty sertifikaatti osoittaa Nomentian asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että suhtaudumme tietoturvaan vakavasti. Kaikki Nomentian toimintatavat: myynnistä ja asiakastoimituksista asiakastukeen sekä tuotekehitysideasta uuteen palvelussa olevaan toiminnallisuuteen, on suunniteltu tietoturvan ehdoilla,” kertoo  Chief Operating Officer Brian Hopkins.  

 

Myös sisäiset prosessit, kuten liiketoiminnan jatkuvuus, päivittäinen johtaminen, riskienhallinta, pääsynhallinta, fyysinen turvallisuus sekä henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, kuuluvat sertifioituun tietoturvan hallintajäjestelmään. Dokumentoitujen toimintamallien noudattaminen varmistetaan säännöllisesti toistuvilla auditoinneilla.  

 

Sertifikaatti tukee oman osaamisemme kehittämistä 

Toimitusjohtaja Jukka Sallinen haluaa kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita heidän panoksestaan. “Toimialamme ja tarjoamiemme ratkaisujen liiketoimintakriittisyys edellyttää korkeinta tasoa olevaa tietoturvaa. Saamamme sertifikaatti osoittaa sitoutuneisuutemme siihen, että asiakkaamme voivat nyt ja vastaisuudessa luottaa Nomentian käsittelevän heidän tietojaan asianmukaisesti kulloinkin voimassaolevien lakien ja säädösten mukaisesti. Tulemme aktiivisesti myös kehittämään omaa osaamistamme ja oman toimintamme vaatimustasoa. Sertifioitu tietoturvan hallintajärjestelmämme antaa tähän loistavat puitteet,” sanoo Sallinen. 

 

Nomentia lyhyesti 

Nomentia tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tarkoitettuja cash management -pilvipalveluita päivittäisen maksuliikenteen ja kassaennustamisen hoitamiseksi. Nomentia automatisoi rahaliikenteen yrityksen ja pankkien välillä ja tarjoaa näkyvyyden yrityksen kassavirtoihin. Nomentian palvelut ovat käytössä tuhansilla asiakkailla Suomessa ja muualla maailmassa. 

 

Lisätiedot

 

 

Yhteyshenkilöt

Anna-Lisa Natchev & Brian Hopkins, brian.hopkins@nomentia.com, +358 500 735 898 

 

We’d love to meet you!

Have you explored our solutions and you’ve found them interesting? We’d love to meet you and show you more!
Contact us

Hyper modular

Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

Connect with your banks easily

We help you to connect with over 10 000 banks globally through host-to-host, SWIFT, and local connections.