Skip to content

25.1.2019 | Viimeksi päivitetty 19.10.2023

1 min lukuaika

Miten saat parhaan hyödyn Nomentia SaaS -ratkaisusta?

Banking SaaS -palvelu tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yrityksen nykyisten maksuliikenneprosessien automatisointiin. Monella yrityksellä tämänhetkiset prosessit ovat jo hyvällä tasolla ja varsin tehokkaita. Ne on kuitenkin useimmiten määritelty silloin, kun niihin on viimeksi tehty isompia päivityksiä tai taloushallintoon joitain muita muutoksia. Parhaat hyödyt Banking SaaS -ratkaisusta voidaankin saada, kun ennen varsinaista käyttöönottoa nykyiset prosessit käydään läpi ja niitä verrataan Bankingin mahdollistamiin, uusiin tapoihin automatisoida ja kehittää maksuliikennettä. Tällöin voidaan varmistua siitä, että nykyisten prosessien hyvät puolet säilytetään ja Bankingista otetaan käyttöön uudet, niitä parantavat piirteet. Myös tilintarkastukselle asetetut ja yrityksen sisäiset vaatimukset mm. maksuliikenteen läpinäkyvyyden ja todennettavuuden osalta ovat kasvaneet maailman muuttumisen myötä. En missään tapauksessa suosittele automaatiota automaation vuoksi. Sitä kannattaa kuitenkin hyödyntää silloin, kun se voi tarjota lisäarvoa, jonka ansiosta voidaan säästää työaikaa, välttää virheitä ja luoda yrityksen sekä käyttäjien kannalta turvallisia prosesseja.

Uusien toimintatapojen tarkoituksena ei ole tehdä prosesseista aikaista kankeampia tai hankalampia. Järjestelmään sisäänrakennetut kontrollit ja lokitukset palvelevat myös käyttäjiä, koska silloin voidaan varmistaa, että asiat tehdään oikein yhdessä sovittujen ”pelisääntöjen” mukaisesti. Banking SaaS -palvelun tehtävänä on mahdollistaa erilaiset prosessit ja toimintatavat, joista jokainen yritys voi valita itselleen sopivimmat ja tehokkaimmat. Projektin alussa tehtävä konsultointi ei ole raskas prosessi ja uuden ratkaisun käyttöönotto on hyvä paikka haastaa nykyiset toimintatavat. Projektin alussa käytetty aika saadaan moninkertaisena takaisin, kun ratkaisu otetaan käyttöön. Samalla varmistetaan, että asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn uudesta Banking SaaS -ratkaisusta.

Tommi Kosonen