Teknologia ja talous murroksessa - digitalisaation uusi aikakausi

by Nomentia

lukuaika 1 min

Digitaalitalous (ent. nettitalous) nähtiin ennen perinteisestä taloudesta irrallisena, itsenäisenä kokonaisuutena. Käsitteet kuten ”Internet of value” ja ”neljäs teollinen vallankumous” alkoivat muodostua.

Nykyään digitaalitalous ja talouden perinteisempi muoto nähdään toisistaan irrallisten kokonaisuuksien sijaan vahvasti yhteen kietoutuneina. Digitaalitalouskaan ei ole pohjimmiltaan uusi ilmiö: siinä on kyse teknologian hyödyntämisestä jo ennestään tuttujen toimintamallien ja käytäntöjen parantamiseksi.

Teknologisen kehityksen, globalisaation sekä muiden suurten voimien mullistaessa yritysmaailmaa, on ihmisten, laitteiden ja koneiden yhdistämisestä internetiin tullut osa arkipäivää. Esineiden internet (IoT) onkin osaltaan avannut tietä digitalisaation uudelle aikakaudelle.

Markkinoiden uudet tulokkaat muovaavat tapaa, jolla ajattelemme ja toimimme lain sekä verotuksen puitteissa. Muutokset tapahtuvat niin nopealla vauhdilla, että lainsäätäjillä on yhä enemmän vaikeuksia pysyä mukana innovaatioissa ja vastata samalla yritysten ja kuluttajien alati muuttuviin tarpeisiin sekä kysyntään.

Yhdistettävyyden ja luottamuksen kaltaisten käsitteiden uudelleenmäärittely vähentää kitkaa ja poistaa välikäsiä perinteisillä aloilla. Uber, Airbnb, Amazon sekä pankkialan uudet sovellusten tarjoajat muovaavat ja koettelevat talouden perinteisiä rajaviivoja.

Miten tämä vaikuttaa pankkialaan?

Uudenlaiset ilmiöt, kuten Open Banking  ja Blockchainiin perustuvat käyttötapaukset (use cases) muuttavat käsityksiämme kaikesta siitä, mitä kuvittelimme tietävämme pankkitoiminnasta ja maksusuorituksista. Maksusuoritusten volyymit niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ovat valtavia, ja rahaliikenteen sekä maksuekosysteemien uudelleenajattelu tulee aiheuttamaan merkittävämpää häiriöltä kuin internet. Kuka olisi arvannut muutamia vuosia sitten, että Ripple tulisi haastamaan SWIFTin?  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana globaaleille markkinoille on tullut paljon vaihtoehtoisia, kaiken kattavia finanssituotteita kilpailemaan jo olemassa olevien tuotteiden rinnalle. Asiakkaat eri puolilta maailmaa ovat omaksuneet, ja tulevat omaksumaan nopeasti uudet, lisäarvoa tuottavat sekä vanhat pankkialan mallit syrjäyttävät palvelut. Samanlaisia muutoksia tapahtuu nyt, kun fintech-yritykset, pankit ja valtiojohdot innovoivat yhdessä Blockchainin ympärillä.

Me tulemme näkemään uudenlaisia ratkaisuja, jotka tukevat uusien toimintatapojen suunnittelua ja luomista yritysten sekä erityisesti talousyksiköiden sisällä.

Miten sinä valmistaudut uuteen digitaalitalouteen?

We’d love to meet you!

Have you explored our solutions and you’ve found them interesting? We’d love to meet you and show you more!
Contact us

Hyper modular

Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

Connect with your banks easily

We help you to connect with over 10 000 banks globally through host-to-host, SWIFT, and local connections.