Krishantering – därför är treasury- och finanstjänster avgörande för återhämtningen

av Nomentia

Lästid 3 min

Just nu arbetar såväl privatpersoner som företag och regeringar febrilt med att utarbeta strategier för krishantering. Att utveckla och tillämpa överlevnadsstrategier är en utmaning för många organisationer, bland annat när det gäller kassaflödesprognoser och riskhantering i samband med omfattande störningar i leveranskedjan.

För att kunna hantera osäkerheten under den nuvarande krisen krävs både grundlig cash management och scenarioanalys, men man måste även inse den enorma betydelse som ledare inom treasury- och finansområdet har för att driva igenom planer för en lyckad återhämtning.

Jag höll nyligen ett webbinarium med Anna-Lisa Natchev (Vice President, Marketing and Sales på Nomentia) och David Kelin (grundare och koncernchef på DNA Treasury) för att diskutera varför chefer inom treasury och finans är så viktiga för organisationer som försöker navigera i den aktuella krisen. Vi kom även in på hur modern och prisvärd teknik för kassaflödesprognostisering möjliggör ett helt nytt prioriteringsfokus och befriar ekonomiavdelningar från tidskrävande manuella processer, vilket i sin tur ger ökad möjlighet att fokusera på krisen och den så nödvändiga strategiska återhämtningsplaneringen.

Här är några av de mest angelägna frågorna kring cash management som diskuterades.

De främsta faktorer som företag bör fokusera på under den nuvarande krisen

De flesta organisationer behöver en verklig inblick i hur den nuvarande likviditeten ser ut, i dag, i morgon och i framtiden. Ekonomiavdelningarna måste fortsätta driva företaget efter bästa förmåga, men för att kunna göra det på ett effektivt sätt måste de veta hur mycket likvida medel de har tillgång till från dag till dag.  Alltså är koncernövergripande kassatransparens och framtida kassaflödesprognostisering avgörande. Om det inte finns tillräcklig likviditet i företaget väntar stora problem på sikt. 

Första steget är att få en bild av det faktiska kassaflödet, identifiera brister och genomföra nödvändiga åtgärder och beredskapsplaner för att undvika otrevliga överraskningar.  Betalningsfrister kan behöva förlängas, finansieringskrav och -upplägg kan behöva omarbetas, hedgingstrategier anpassas och så vidare, men helhetsbilden, det vill säga kassatransparensen, är avgörande.

Kassaflödesprognostisering är nästa prioritering för att få en fullständig och tydlig bild av kassaflödet på kort sikt.  Det kan vara nödvändigt att maximera agiliteten genom att ta ställning till olika scenarier, till exempel: ”Vilka alternativ har vi i form av statliga bidrag, lånevillkor med mera om vi inte får in en viss procentandel av de betalningar vi förväntar oss?”. Återigen är den främsta drivkraften att känna till det nuvarande kassaflödet, nu och i dag, för bästa möjliga möjlighet att fatta strategiska beslut för kommande steg. Och situationen är allvarlig. Enligt en rapport i The Guardian från den 2 april har sex av tio brittiska företag likvida medel för mindre än tre månader!

Många företag upplever kassaflödesprognostisering som en stor utmaning eftersom de inte har rätt lösningar på plats. Vad kan de göra precis just nu, med tanke på att så många arbetar på distans?

Som tur är finns det mycket de kan göra, med kort varsel. De kan se till att systemen för likviditetshantering är så automatiserade som möjligt för att säkerställa tillgång till uppdaterad realtidsinformation om kassaflödet.  Om automatiseringen är ett problem eller om företaget fortfarande tillämpar traditionella, manuella processer måste de åtgärda detta så snart som möjligt.  Det är inte så svårt som det kanske låter, eftersom många system för cash management numera är molnbaserade on demand-lösningar med månadsbetalning som kan installeras snabbt och effektivt utan insats från IT-avdelningen, installationsteam på plats i lokalerna eller dyra startavgifter. 

Eftersom de molnbaserade lösningarna för kassaflödesprognostisering dessutom går att nå på distans kan medarbetare som jobbar hemifrån arbeta minst lika snabbt och effektivt som de skulle göra på kontoret.

Konkreta råd för planering för en framtid efter krisen

Beredskap. Analys för tiden efter krisen kommer att vara avgörande för alla organisationer. Några kommer att ha klarat sig bättre än andra, framför allt de som hade investerat i teknikuppgraderingar och automatiserade system i tid. Frågor som ”hur väl förberedda var vi?”, ”vad fungerade bra eller mindre bra?” kommer att ge tankeställare till företagsledare runt om i världen.

Men faktum kvarstår att tekniska lösningar är ett absolut måste för att bibehålla agiliteten och utarbeta en krisberedskap. Automatisering av så många uppgifter som möjligt för att få realtidsåtkomst till den data och information som krävs för att fatta snabba och väl underbyggda beslut kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande. Många organisationer kommer att utnyttja tiden nu och efter krisen för att omvärdera tekniska behov och processer och planera investeringar i tekniska uppgraderingar och automatisering för ökad agilitet och effektivitet i framtiden.

Här är en sammanfattning av några konkreta råd för ledare inom treasury och finans:

  • Få en tydlig bild av likviditeten nu och i framtiden, fokusera på koncernövergripande kassatransparens i realtid och kassaflödesprognostisering.
  • Överväg förlängda betalningsfrister och omarbetade finansieringskrav.
  • Gör regelbundna kassaflödesprognoser och analysera alternativ för olika möjliga scenarier.
  • Automatisera så mycket som möjligt för att dra fördel av uppdaterad realtidsinformation om kassaflödet – gör de nödvändiga uppgraderingarna så snart som möjligt.
  • Molnbaserade verktyg för kassaflödesprognostisering är mer prisvärda och smidiga att installera än du kanske tror – ge dina medarbetare möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt, även på distans.
  • Fundera kring hur väl förberedda ni var på den nuvarande krisen.  Vad har fungerat bra respektive mindre bra?
  • Automatisera så mycket som möjligt för att dra nytta av exakt data i realtid så att du kan fatta viktiga beslut så snabbt som möjligt.

Information är makt, nu mer än någonsin.

Författare: Anne-Marie Rice

Vi ser fram emot att höra från dig!

Vill du veta mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkommen att kontakta oss!
KONTAKTA OSS

Hypermodulärt

Nomentia har ett hypermodulärt tillvägagångssätt. Välj de moduler du behöver och integrera dem enkelt i din befintliga tekniska infrastruktur och strategi.

Anslut enkelt till banker

Vi hjälper dig med kopplingar till över 10 000 banker världen över genom host-to-host, SWIFT och lokala anslutningar.