Helsingin Kaupunginteatteri

Pilvipalvelun tuoma joustavuus on arvokasta yritykselle, jolla on laaja henkilöstö

 Niiden kahden vuoden aikana, jolloin Helsingin Kaupunginteatteria remontoitiin, myös talous- ja henkilöstöhallintajärjestelmät modernisoitiin. Kun vanhat palvelinhuoneet ja omat palvelimet oli päätetty hylätä, oli aika siirtyä pilvipalvelun käyttöön. Maksujen ja tilienhallintaohjelmistojen siirto pilveen sujui vaivattomasti.

Helsinki-City-Theatre (1)
Haaste

Kun nykyisiä palvelimia ei enää tuettu, talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto päätettiin korvata pilvipalvelulla. Maksutapahtumien hallintaan vaadittiin toiminnallisesti luotettava ratkaisu, koska sillä olisi tärkeä rooli myös tulevaisuudessa.

 
Ratkaisu

Payments- ja Accounts -SaaS-ratkaisujen käyttöönotto. Pilvipalveluun siirtyminen edellisistä, omilla servereillä ylläpidetyistä versiosta sujui vaivattomasti. Nykyiset tiliöintisäännöt luotiin uudessa ympäristössä ja ratkaisu oli heti käytettävissä. Erilliselle koulutukselle ei ollut tarvetta, koska käyttäjät kokivat uuden version selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.

 

Ohjelmisto on looginen ja ohjaa käyttäjää hyvin. Kaikki ovat antaneet ohjelmistosta samanlaista palautetta: tämä on selkeä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu.

Sari Aarnio
Finance Manager, Helsinki City Theater

 

Maksutapahtumat ja tilit siirtyivät nopeasti pilveen

 

Niiden kahden vuoden aikana, jolloin Helsingin Kaupunginteatteria remontoitiin, myös talous- ja henkilöstöhallintajärjestelmät modernisoitiin. Kun vanhat palvelinhuoneet ja omat palvelimet oli päätetty hylätä, oli aika siirtyä pilvipalvelun käyttöön. Maksujen ja tilienhallintaohjelmistojen siirto pilveen sujui vaivattomasti.

Olemme käyttäneet ratkaisua maksuihin ja tileihin jo vuosia ja olleet äärimmäisen tyytyväisiä sen toimintavarmuuteen. Tutustuessamme ratkaisun SaaS-versioon, vakuutuimme nopeasti sen turvallisuudesta emmekä edes harkinneet palveluntarjoajan vaihtamista.

Luotettava maksuliikenneohjelmisto on meille erityisen tärkeä, sillä olemme henkilöstöintensiivinen yritys ja meillä on esimerkiksi kuukausittain vaihtuvat palkkapäivät. Ratkaisu on aina toiminut niin kuin sen pitääkin.

Sari Aarnio, Finance Manager, Helsingin Kaupunginteatteri.

Selkeä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu

Helsingin kaupunginteatterin muut talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmät siirrettiin samalla pilveeni. Sari Aarnio sanoo, että siirtyminen maksu- ja tiliratkaisujen pilvipohjaisiin versioihin sujui vaivattomasti. Vuosien aikana on luotu monia tiliöintisääntöjä ja ryhmittelykoodeja työn yksinkertaistamiseksi ja tapahtumien kirjausprosessien automatisoimiseksi. Ne siirrettiin uuteen ympäristöön ja ratkaisu oli heti käytettävissä.

Kaikki sujui vaivattomasti ja aikataulussa. He ovat joustava kumppani ja auttoivat meitä tilanteessa, jossa oli käynnissä laajempi siirtyminen pilveen. Siitä huolimatta konsultti johti prosessia ammattitaitoisesti ja varmisti, että oikeat ihmiset tiesivät oikeat asiat oikeaan aikaan.

Kuusihenkinen talous- ja henkilöstötiimi ei tarvinnut erillistä koulutusta uuden järjestelmäversion käytön opettelemiseksi.

Vaikka uusi versio eroaa edellisestä melko paljon, ei sen käyttöä ollut tarpeellista opetella erikseen. Ohjelmisto on looginen ja ohjaa käyttäjää hyvin. Kaikki ovat antaneet ohjelmistosta samanlaista palautetta: tämä on selkeä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu.

Sari Aarnio

Uudenlaista joustavuutta työhön

SaaS-version käyttöönoton yhteydessä järjestelmänvalvoja kävi asiantuntijan kanssa läpi maksu- ja tilienhallintaprosessit, ja tapahtumien käsittelyä automatisoitiin edelleen esimerkiksi luomalla uusia tiliöintisääntöjä.

Samalla tämä oli hyvä tilaisuus tarkastella, pitäisikö jotkut asiat tehdä eri tavalla.

Sari Aarnio

Pilvipalvelupohjaisen ohjelmiston etuna on se, että versio- ja tietoturvapäivitykset tehdään automaattisesti ja viimeisimmät ominaisuudet ovat aina käytettävissä. Tietoturvan lisäksi Sari Aarnio arvostaa pilvipalvelun joustavuutta.

Me edellytämme kaksinkertaista hyväksyntää ennen maksujen tekoa. Selaimen kautta on helpompi työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta, mikä tuo uudenlaista joustavuutta esimerkiksi hyväksyntäprosesseihin.

 Sari Aarnio