HAMK

Tärkeimmät syyt Bankingin käyttöönotolle olivat HAMK:n mukaan käyttäjänhallinta ja turvallisuus, palvelun SaaS-muoto, ratkaisun helppokäyttöisyys sekä automatisoinnin vaivattomuus.

 

 

HAMK on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa yhteensä 30 eri koulutusta 60:llä eri alalla. Opiskelijoita HAMK:ssa on noin 7200 ja henkilöstön jäseniä 750.

HAMK logo
Ongelma

Bankingin käyttöönoton yhteydessä HAMK tarkisti omat prosessinsa ja toimintatapansa ja karsi turhia työvaiheita. Prosessien tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että aineistot on tarkistettu ja hyväksytty jo lähtöjärjestelmissä ja tiedostot siirtyvät turvallisesti SecurERP API -toiminnolla Bankingiin lähetettäväksi.

 
Ratkaisu

HAMK:ssa siirryttiin reskontra- ja matkalaskuaineistojen automaattiseen lähettämiseen sekö luovuttiin lähetettävien laskujen hyväksynnästä. Muiden aineistojen osalta vastaava toimintatapa on työn alla ja niiden prosessit tarkistetaan. 

 

Voimme suositella Banking SaaS -ratkaisua myös muille, sillä maksuliikenteen hoitaminen käy helposti ja raportointi on selkeää.

 

HAMK valitsi Bankingin

 

HAMK on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa yhteensä 30 eri koulutusta 60:llä eri alalla. Opiskelijoita HAMK:ssa on noin 7200 ja henkilöstön jäseniä 750.

HAMK:ssa Banking SaaS -ratkaisuun päädyttiin eri vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen. HAMK:lla on SaaS-muotoisena palveluna käytössä myös henkilöstöpalveluissa HR-järjestelmä sekä matkalaskuohjelma. Tärkeimmät syyt Bankingin käyttöönotolle olivat HAMK:n mukaan käyttäjänhallinta ja turvallisuus, palvelun SaaS-muoto, ratkaisun helppokäyttöisyys sekä automatisoinnin vaivattomuus. Banking mahdollisti myös maksuliikenteen päivittämisen nykyaikaan. Myös automaattiset päivitykset nähdään SaaS-palvelussa suurena etu.

Voimme suositella Banking SaaS -ratkaisua myös muille, sillä maksuliikenteen hoitaminen käy helposti ja raportointi on selkeää.

Bankingin käyttöönoton yhteydessä HAMK tarkisti omat prosessinsa ja toimintatapansa sekä karsi turhia työvaiheita. HAMK:ssa siirryttiin reskontra- ja matkalaskuaineistojen automaattiseen lähettämiseen sekä luovuttiin lähetettävien laskujen hyväksynnästä. Prosessien tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että aineistot on tarkastettu ja hyväksytty jo lähtöjärjestelmissä ja tiedostot siirtyvät turvallisesti SecureERP API -toiminnolla Bankingiin lähetettäväksi. Muiden aineistojen osalta vastaava toimintatapa on työn alla ja niiden prosessit tarkastetaan.