Vad är betalplattformen P27?

av Nomentia

Lästid 4 min

Vad är P27

P27 (Nordic Payments Platform) är ett nordiskt betalningssystem som är tänkt att användas av alla 27 miljoner invånare i denna region. Det trädde i kraft år 2021. Tack vare detta system så ska det bli möjligt med snabba och trygga betalningar i realtid.

 

Dagens betalningssystem är splittrat med mängder av olika alternativ gällande format och filkommunikation. P27 plattformen, som är ett initiativ av nordiska affärsbanker, är helt enkelt ett smidigare, enklare och mer skalbart system som standardiserar betalningar med omedelbar clearing. 

 

Det har helt enkelt skett så många förändringar i betalningsvärlden de senaste åren, att det både krävs en ökad säkerhet och smidighet när det gäller överföringar mellan våra nordiska länder. 

 

När P27 införs så kommer alla inblandade bankerna att uppgradera sina befintliga betalningssystem till den nya plattformen.  

 

Det sker ingen större påverkan på privatkunderna, förutom vissa förändringar med bryttider för betalningar och den mängd information som kan skickas i en och samma betalning. Företagskunder som nyttjar filöverföring kommer dock att märka av betydande förändringar.

 

Vad innebär P27 för ditt företag? 

Om du driver ett företag som säljer varor och tjänster till andra nordiska länder, så kommer P27 att innebära vissa förändringar. Efter att samlat dagens betalningar till den nya plattformen så är nästa steg att skapa nya, gemensamma produkter och tjänster. 

 

I Sverige kommer P27 att ersätta clearingsystem som finns idag, bland annat Bankgirot. Detta kommer att skapa en säkrare och billigare direktkommunikation med banken.

 

En annan sak som gör P27 mer smidigt för ditt företag är att landspecifika tjänster och filformat för betalningar kommer att ersättas av nya ISO-standarder. Ett exempel är att gamla format som LB, KI, osv. ersätts med Pain.001-filer som följer den nya standarden.  

 

Återrapporteringsfiler, som BgMax med inbetalningar, kommer att ersättas med ISO standardformaten Camt 053 och Camt 054. Sammantaget så gör allt detta att betalningarna för ditt företag effektiviseras och att samarbetet med andra nordiska företag förenklas. 

 

Om du driver ett företag så bör du kolla upp om det har stöd för det nya filformaten (baserade på ISO 20022 standarden). Om du är osäker på hur du ska förbereda dig för P27 så kan du kontakta Nomentia som erbjuder en betaltjänst (Nomentia Payments) där framtidssäker filformatskonvertering och bankkommunikation ingår.  

 

P27 Nordic Payment Platform 

P27 anses vara den största förändringen i den nordiska betalbranschen på 50 år. Som vi nämnde ovan så är planen att skapa en nordisk standard som utgår från formatet ISO 20022, som nyttjas globalt.

 

På grund av detta så kommer de svenska lokala filformaten att fasas ut. I det nuvarande systemet så ska varje betalning genomgå en clearing innan den kan godkännas. Det innebär att avsändarnas betalningar sammanställs innan de skickas vidare för avveckling och utbetalning. Framöver så kommer all filkommunikation att ske direkt via bankerna.

 

P27 innebär många fördelar för dig som driver ett företag. Ett exempel är bland annat att det kommer gå att skicka mer information mellan bankerna, upp till 140 tecken. 

 

I dessa tider när samarbeten lika ofta sker över landsgränserna som inom gränserna så känns denna uppgradering väldigt välkommen.

 

Privatkunder kommer inte att påverkas särskilt mycket till att börja med. Men när projektet framskrider så kommer det nya systemet att möjliggöra realtidsbetalningar som även är en fördel för privata aktörer.

 

Detta projekt kommer att utvecklas under många år och det blir många etapper längs vägen. Som en första anhalt så standardiseras betalningen med svenska kronor inom Sverige, under 2023 & 2024. Bankerna har olika utrullningsplaner för detta och mer information kring respektive banks tidsplan finns på deras hemsidor. 

 

Fördelar med P27 

Detta projekt innebär en större smidighet för alla, tack vare ett standardiserat betalningssystem. Här är en sammanställning av några av de fördelar som finns för privatkunder och företagskunder: 

 

Privatkunder 

 • Tack vare P27 så kommer betalningarna att kunna innehålla mer detaljerad information. 
 • Det blir inte längre samma begränsning med klockslag för betalningar, de kommer även att kunna utföras senare under dagen. 
 • Mottagaren kommer att erhålla betalningen snabbare. 
 • Betalningarna får en högre säkerhet. 

Företagskunder 

 • Även här så kommer betalningarna att kunna innehålla mer detaljerad information. Detta underlättar avstämningarna på mottagarssidan och mer automatiserade betalningsprocesser. 
 • Det går snabbare att betala eller få betalt för varor eller tjänster, oavsett vilket nordiskt land som du handlar med. 
 • Vi får ett gemensamt filformat i hela Norden, vilket underlättar handel över gränserna. Om företag skickar sina pengar från ett ERP-system så kan det ändå krävas konvertering av valutor, men filformatet är likadant mellan bankerna. 
 • Du får alla in och utbetalningar i samma fil. Det blir med andra ord betydligt färre filer att hålla reda på. 
 • Överföringarna blir betydligt säkrare, tack vare det gemensamma systemet. Detta är av särskild vikt med tanke på hur sårbara många system är för bedrägerier. 


P27 och Bankgirot 

De flesta i Sverige är nog bekanta med Bankgirot. Den har funnits sedan 1959 och har varit en viktig del i svensk betalningsinfrastruktur. Men i och med införandet av P27 så kommer Bankgirots tjänster löpande att avvecklas. 

 

Istället för Bankgiro så skapas ett gemensamt clearing-system för betalningar i euro, samt danska och svenska kronor. Affärsystem och andra betalgenererande system kommer att anpassa sina produkter så att de fungerar med det nya systemet. 

 

P27 gör det exempelvis möjligt för bankerna att skicka pengar mellan varandra flera gånger per dag. Det innebär snabbare betalningar än med Bankgirot, där ett par bankdagar alltid har varit standard. Faktum är att betalningar till ett kontonummer via internetbanken, mobilbanken eller ett bankkontor, kommer att gå lika snabbt som en Swish-betalning. Detta gäller oavsett vilken bank som mottagaren har.

 

Hur ska man förbereda P27? 

Om du har en kontinuerlig kontakt med din bank så kommer du att få information om vilka steg som du behöver vidta i dina förberedelser. Men det kan ändå vara bra att ta lite egna initiativ, som exempelvis dessa: 

Hur ska man förbereda P27

 • Upprätta en integration med din bank, för att säkerställa en smidig övergång. 
 • Håll koll på nyhetsbrev och dokumentation från banken, så att du inte missar någon viktig information. 
 • Se över ditt företags rutiner när det gäller avstämning av reskontror och bankkonton, samt hanteringen av kreditfakturor. 
 • Tänk på att detta systemskifte även påverkar alla inrikesbetalningar. 

Om du tar itu med dessa punkter, samt har kontakt med din bank så bör det inte uppstå något problem vid övergången. Du kan luta dig tillbaka och njuta av tanken på ett övergripande betalningssystem som för våra länder närmare varandra. 

Vi ser fram emot att höra från dig!

Vill du veta mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkommen att kontakta oss!
KONTAKTA OSS

Hypermodulärt

Nomentia har ett hypermodulärt tillvägagångssätt. Välj de moduler du behöver och integrera dem enkelt i din befintliga tekniska infrastruktur och strategi.

Anslut enkelt till banker

Vi hjälper dig med kopplingar till över 10 000 banker världen över genom host-to-host, SWIFT och lokala anslutningar.