Metso

Ingen tid spenderas längre på att samla information eller hantera transaktioner manuellt.

Metso är en marknadsledande leverantör till gruv-, ballast- och processindustrin. Med närvaro i cirka 50 länder och med över 90 servicecenter sysselsätter Metso 14 000 personer världen över.

MetsoCorporation-400
Utmaning

Metso spenderade mycket tid på att samla in information och hantera transaktioner manuellt. Metsos dotterbolag behövde också stöd för att identifiera och säkra valutaexponeringar så snart de uppstår.

 
Lösning

Metso använder nu vår lösning för att kontrollera valutarisker och minimera mängden passiva medel inom hela koncernen.

 

Vi behöver inte lägga tid på att samla in information eller hantera transaktioner manuellt.

Minna Helppi
Group Treasurer, Metso Corporation
 

Värdeskapande verktyg för treasury

 

Vi har hjälpt Metsos treasury att fokusera på värdeskapande i 14 år. Faktum är att de allra första prototyperna av våra nuvarande treasury-moduler byggdes i Metso Treasury och sedan dess har de utvecklats till ledande Business-to-Treasury-lösningar.

Med effektiviserad rapportering och onlinetjänster för dotterbolagen behöver vi inte lägga tid på att samla in information eller hantera transaktioner manuellt.

Minna Helppi, Group Treasurer at Metso Corporation.

Centraliserad kontroll av valutarisker

Vi stödjer dotterbolagen med att identifiera och säkra valutapositioner så snart de uppstår. Det hjälper koncernen att följa sin hedgingpolicy och skapar ett smidig granskningsspår för alla transaktioner.

Med överblick över vår globala likviditet och framtida kassaflöden har vi kunnat fördela pengarna där de verkligen behövs. Samtidigt har vi minskat mängden passiva medel kraftigt inom hela koncernen.

Minna Helppi