Hydro

Hydro har använt Nomenria sedan 2018 för att hantera koncernens dagliga interna FX-handel, med fokus på FX spot, FX forwards och FX swappar.

 

Hydro grundades i Norge 1905 och är en norsk aluminiumleverantör och tillverkare av aluminiumprodukter. Företaget har 35 000 anställda i 40 länder som kombinerar lokal expertis, global räckvidd och oöverträffad kapacitet inom forskning och utveckling

Hydro
Utmaning

Hydro ville underlätta hanteringen av sina dagliga interna valutaaffärer, med fokus på FX spot, FX forwards och FX swappar.

 
Lösning

Med automatiserad marknadsprissättning av transaktioner och ett automatiskt STP-gränssnitt till Hydros treasury- och cash management system, har resurser frigorts och större fokus kan läggas på att övervaka och hantera externa valutarisker och exponeringar.

 

Jag rekommenderar Nomentia särskilt till bolag med en centraliserad ekonomiavdelning som vill förenkla och effektivisera valutahandeln inom koncernen.

Sten Arne Rødser
FX manager, Hydro

 

En användarvänlig lösning

 

Förutom produktion av primäraluminium, valsade och strängpressade produkter och återvinning, utvinner Hydro även bauxit, förädlar aluminiumoxid och genererar energi. Det gör Hydro till det enda 360°-företaget i den globala aluminiumindustrin. 

Hydro har använt Nomenria sedan 2018 för att hantera koncernens dagliga interna FX-handel, med fokus på FX spot, FX forwards och FX swappar.

Enligt Hydro har Nomentias lösning utmärkt sig för sin användarvänlighet och har effektiviserat företagets interna valutahandel. Dotterbolagen har varit mycket nöjda med användarvänligheten, särskilt för nya användare. Med automatisk marknadsprissättning av transaktioner och ett automatiskt STP-gränssnitt till Hydros treasury- och cash management-system, har resurser frigorts och större fokus kan läggas på att övervaka och hantera externa valutarisker och exponeringar.

Jag rekommenderar Nomentia särskilt till bolag med en centraliserad ekonomiavdelning som vill förenkla och effektivisera valutahandeln inom koncernen.

Sten Arne Rødser, FX manager, Hydro