Archcroma

Cash Forecast ger valuta för pengarna och är enkel att använda även för anställda utanför Treasury-avdelningen.

 

 

Archroma är en global leverantör av färgämnen och specialkemikalier med huvudkontor i Reinach, Schweiz. Företaget grundades 2013 och har 3.000 anställda i över 35 länder med 24 produktionsplatser. Med innovation, kvalitetsstandard i världsklass, hög servicenivå, kostnadseffektivitet och hållbarhet levererar Archroma kundorienterade specialprestanda- och färglösningar.

 
archroma
Utmaning

Archroma använde tidigare kalkylblad i Excel för att hantera och få överblick över kassaflöden, vilket var en tidskrävande och komplex process.

 

 
Lösning

Nomentia erbjuder ett enkelt gränssnitt för överföring av prognoser och bankdata från andra system, vilket betyder att ”inga IT-resurser behövs!”.

 
Archroma’s Treasury team rekommenderar Nomentia, särskilt för multinationella SME:s. Nomentia är ett enkelt, allsidigt och prisvärt alternativ för cash management.

Bas Coolen
Head of Treasury, Archcroma

 

Archcroma slopade kalkylbladen och började använda Cash Forecast


Archroma använde tidigare kalkylblad i Excel för att hantera och få överblick över kassaflöden, vilket var en tidskrävande och komplex process. 2014 slopade företaget kalkylbladen och började använda Nomentias Cash Forecast lösning. Som konstaterats av Archromas Head of Treasury, Bas Coolen, var övergången smärtfri. Nomentia erbjuder ett enkelt gränssnitt för överföring av prognoser och bankdata från andra system, vilket betyder att ”inga IT-resurser behövs!”.

Archroma anser att Nomentias lösning ger valuta för pengarna och är enkel att använda även för anställda utanför Treasury-avdelningen. Lösningen stödjer friktionsfria växlingar mellan olika vyer, som exempelvis globala-, regionala- och dotterbolagsvyer, eller tidslinjer och valutor.

Av alla ovan nämnda anledningar rekommenderar Archroma Nomentia, särskilt för multinationella SME:s. Nomentia är ett enkelt, allsidigt och prisvärt alternativ för cash management.

Bas Coolen, Head of Treasury, Archcroma