Aggreko

Guarantees hjälper Aggreko att hålla reda på utgivna obligationer och garantier.

Aggreko är en ledande global leverantör inom tillfällig kraftförsörjning, uppvärmning och kylning med huvudkontor i Glasgow. Företaget grundades 1962 och har vuxit från en liten lokal verksamhet till ett globalt företag under över femtio verksamma år. Med 208 anläggningar och en genereringskapacitet på över 9,666 MW sysselsätter Aggreko mer än 7000 personer världen över. Företaget erbjuder global räckvidd och lokal expertis för sina kunder över hela världen.

1aggreko
Utmaning Aggreko ville ha en lösning som skulle underlätta underhållet av, och tillgången till garantier och obligationsrelaterad data.  
Lösning

Med vår modul kan Aggreko dela arbetsbördan med att underhålla data med sina affärsenheter. De kan mata in obligations- och garantiförfrågningar direkt i systemet och få dem godkända regionalt enligt företagets policy, för att sendan hanteras av Group Treasury.

 

Lösningen har revolutionerat underhållet av, och tillgången till denna data för Aggreko Treasury.

Carol Power
Group Treasury Manager, Aggreko

 

Aggreko Treasury slutade använda Excel-kalkylblad

 

Aggrekos Treasury-team använde tidigare kalkylblad i Excel för att hålla reda på obligationer och garantier som de utfärdat. Eftersom flera personer hade tillgång till kalkylbladen var det svårt att säkerställa datans kvalitet.

Lösningen har revolutionerat underhållet av, och tillgången till denna data för Aggreko Treasury.

Carol Power, Group Treasury Manager, Aggreko

Med Nomentias modul kan Aggreko dela arbetsbördan med att underhålla data med sina affärsenheter. De kan mata in obligations- och garantiförfrågningar direkt i systemet och få dem godkända regionalt enligt företagets policy, för att sendan hanteras av Group Treasury. Förutom att ersätta hanteringen iform av Excel-kalkylblad i Treasury-funktionen har Nomentia även hjälpt till att slopa de kalkylblad som dotterbolagen underhöll lokalt för sina egna garantier.

Genom att erbjuda en plattform som möjliggör simultan redigering och uppdatering av data, har kvaliteten på den data som hanteras inom företaget förbättrats markant. Dessutom har plattformen förbättrat övervakning och rapportering i samband med garantier, genom att tillhandahålla ett mångsidigt verktyg för att generera rapporter för olika ändamål.

Det är en betydande förbättring av dataintegriteten.

Carol Power