Mitä gateway-yhteyksiä Nomentia voi tuoda asiakkaille?

kategoria BLOGI

by Nomentia

lukuaika 1 min

Global gateway -ratkaisut ovat pankkien tarjoamia, single point of entryn kaltaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakas kykenee yhden pankkiyhteyden kautta hallitsemaan yrityksen pankkitilejä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Global gatewayn kautta asiakas pystyy maksattamaan paikallisia maksuja esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, tai missä kaikkialla tällä kyseisen pankin gateway-ratkaisulla onkaan kattavuutta. Sama pätee tiliraportointiin, gateway-yhteyden kautta yritys pystyy noutamaan tiliraportointiaineistoja eri maista ja keskittämään niiden hallinnoinnin yhteen paikkaan, esimerkiksi Nomentia Banking -palveluun. Tämä onkin gateway-ratkaisun ydin.

Tällä hetkellä Nomentia pystyy tarjoamaan kattavuutta Nordean eGateway-yhteyksiin, Handelsbankenin ja Danske Bankin Global Gateway -ratkaisuihin sekä SEB:n Global Corporate Access -palveluun. Myös Swedbankin Gateway on meidän tukema palvelu ja se koskee tällä hetkellä poikkeuksellisesti tiliraportointia sekä Baltian maita. Uusimpana gateway-ratkaisuna meillä Banking-palvelussa on tuettuna Citin ratkaisu, CitiConnect API. Tällä hetkelle tuemme edellä mainittuja ratkaisuja, mutta seuraamme jatkuvasti asiakaskuntamme tarpeita. Mikäli uusia tarpeita ilmenee, pyrimme kehittämään ja laajentamaan gateway-tukea Bankingissa niiden perusteella. Asiakkaiden on hyvä tiedostaa ja selvittää, missä maissa heillä on toimintaa ja mitä pääpankkeja siellä on, sillä se vaihtelee asiakkaittain. Siksi asiakkaan kannattaakin tarkistaa oman pankkinsa kattavuus, eli kattaako se organisaation tarpeen mukaiset kohdemaat.

Keskitetty ratkaisu sopii asiakkaalle, jolla on esimerkiksi useammassa Pohjoismaassa Nordean pankkitilejä. Näin tilejä voidaan hallita yhdestä paikasta sen sijaan, että jokaista Nordean maakohtaista pankkia varten otettaisiin käyttöön oma pankkiyhteys omine palvelusopimuksineen. Tällainen gateway, eli single point of entry, toimii yhtenä ratkaisuna siihen, että pankkitilejä pystytään hallitsemaan eri maissa sekä maksatus- ja tiliraportointiaineistojen käsittely voidaan hoitaa yhdestä paikasta. Asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että tällöin heillä on hallittavana yksi sopimus, yksi yhteyspiste ja yksi keskitetty palvelu pankkiin. Gateway-palvelun käyttöönotto tukee useassa maassa toimivan organisaation keskitettyjä prosesseja ja suoraviivaistaa maksuliikenneprosessia. Tässäkin volyymin määrällä on merkitystä. Kuinka paljon asiakkaalla on maksu- sekä tiliraportointitarpeita eri maihin, mikä niiden volyymi on ja kuinka paljon global gatewayn kautta hallittavia pankkitilejä on? Esimerkiksi tilanteessa, jossa volyymit ovat hyvin alhaisia tai pankkitililtä tapahtuu maksuja vain silloin tällöin, gateway-tyyppiset ratkaisut voivat olla turhan raskaita. Tällöin esimerkiksi välittäjäpankin kautta toimiminen voi olla hyvä vaihtoehto. Nämä ovat asioita, joita meidän Nomentialla tulee pohtia yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan kannattaa puolestaan käydä vaihtoetoja läpi oman pankkinsa kanssa.

Gateway-ratkaisu helpottaa maksuliikennepalveluiden keskittämistä yrityksessä. Eli esimerkiksi jos tämän tyyppinen ratkaisu otettaisiin käyttöön Bankingissa, näet yhdestä paikasta, eli Banking-palvelusta, kaikkien maiden tilien saldot ja kassavirrat. Bankingin ansiosta voit lisäksi hoitaa maksatuksen yhdestä paikasta. Tällöin yritykselläsi ei ole käytössä useiden pankkien nettipankkeja ja niihin liittyviä erillisiä käyttöoikeuksia hallittavana. Näin rahavirtojen lisäksi myös käyttöoikeuksien hallinnointi voidaan organisaation toimesta keskittää.

Mikko Grönman, Product Manager

Onko sinulla kysytävää?

Contact us

We’d love to meet you!

Have you explored our solutions and you’ve found them interesting? We’d love to meet you and show you more!
Contact us

Hyper modular

Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

Connect with your banks easily

We help you to connect with over 10 800 banks globally through host-to-host, SWIFT, and local connections.