BLOGI

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon ennen Nomentia Bankingin käyttöönottoa?

Dec 4, 2018 8:06:00 AM
Nomentia

Banking-palvelun käyttöönotossa on muutamia huomionarvoisia seikkoja. Ensinnäkin, pankkisopimukset joudutaan uusimaan kaikissa tapauksissa, vaikka Nomentian Maksuliikenne olisi ennestään käytössä. Jos Maksuliikenne on jo käytössä, olemassa oleviin sopimuksiin tulee lisätä noudettavat camt-aineistot, tiliotteet, viitteet ja saldot. Tärkeää on myös ylipäätään miettiä, jatketaanko jo olemassa olevilla maksusopimuksilla ja Webservice-tunnuksilla vai otetaanko käyttöön kokonaan uudet tunnukset. Tähän vaikuttaa yleensä käyttöönottoprojektin pituus. Jos Banking-palvelu halutaan ottaa käyttöön muutamassa viikossa tai kuukaudessa, jatketaan useimmiten vanhoilla tunnuksilla. Jos käyttöönoton aikataulu on taas lähemmäksi puoli vuotta, vanhat Webservice-tunnukset eivät välttämättä ole voimassa, jolloin pankkien kanssa on avattava uudet sopimukset.

Isoin muutos Bankingiin siirryttäessä liittyy aineistojen siirtoihin. Eli kun Maksuliikenne on pystynyt hakemaan esimerkiksi pankkiin lähetettäviä aineistoja asiakkaan ERP:stä tai palvelinympäristöstä, nyt tämä rajapinta vaihtuu SFTP-palvelimeen tai SecurERP API -rajapintaan. Näin ollen suurin muutos taustajärjestelmissä on se, että aineistot liikkuvat Banking-palvelun näkökulmasta oikeisiin sijainteihin SFPT-palvelimella tai SecurERP API -rajapinnassa.

Yksi huomionarvoinen seikka on myös, kuten aina uuden järjestelmän käyttöönotossa, että se on loppukäyttäjälle uusi järjestelmä, jonka käyttö on opeteltava. Pääkäyttäjien tuleekin valmistautua neuvomaan loppukäyttäjiä tarpeen mukaan. Yleisesti ottaen Nomentia kouluttaa Bankingin pääkäyttäjät, mutta tietenkin myös tarvittaessa loppukäyttäjät.

Uuteen maksujärjestelmään siirtyminen on oiva hetki omien prosessien arvioimiseen ja etenkin mahdollisten kehityskohteiden kartoittamiseen. Voitaisiinko prosesseja esimerkiksi suoraviivaistaa? Bankingiin siirryttäessä kannattaa siis miettiä, halutaanko tulevaisuudessa käyttää samaa ratkaisua, mikä on ollut jo aiemmin käytössä. Uudistamisen ei kuitenkaan tulisi olla itsetarkoitus, vaan tavoitteena tulisi olla prosessien parantaminen. Usein yrityksissä on totuttu toimimaan tietyllä tavalla, eikä toimintatapoja ole kyseenalaistettu. Bankingiin siirtyminen onkin erinomainen tilaisuus kokonaisuuden tarkastelemiseen.

Myöskään aloituspalaverin merkitystä ei voida sivuuttaa. Siinä kartoitetaan yksityiskohtaisesti kaikki asiakkaan piirteet, jotta tiedämme mahdollisimman tarkasti, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Tällä halutaan myös välttää se, että myöhemmin ilmaantuu asioita, jotka heikentäisivät ratkaisusta saatuja hyötyjä. Bankingin monipuolisuuden vuoksi se saadaan kutenkin sopimaan lähes jokaisen tarpeisiin.

Tässä esittelimme muutamia huomioita, jotka tulee ottaa huomioon ennen kuin yrityksesi ottaa Banking-palvelun käyttöön. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä! 

Lue HAMK:in kokemuksia Nomentia Bankingin käyttöönotosta täältä.

* Banking on Analysten tuote, joka parhaillaan siirtyy käyttämään Nomentian alustaa. Lue lisää maksusovelluksestamme täällä >>

COMMENTS