Valmet

Pilvipohjainen maksuliikenneratkaisu kassavirtojen ja maksujen hallinnan uutena kansainvälisenä perustana

 Nykyinen Valmet maailmannlaajuisesti johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia-, automaatio- ja palvelutoimittaja erosi Metso Oyj:stä vuonna 2013. Uusi yritys ryhtyi rakentamaan yhdenmukaistettua kansainvälistä maksuinfrastruktuuria toimittajien ja asiakkaiden maksujen sekä asiakkaiden pankkitilien käsittelyä varten.

Valmet_Logo
Haaste

Globaali yritys halusi luoda juohdonmukaiset, pitkälle automatisoidut prosessit maksujen hallintaan ja asiakasmaksujen yhteensovittamista sekä kirjaamista varten kasainvälisissä rahoituspalvelukeskuksissa.

 
Ratkaisu

Pilvipohjainen Payments-ratkaisu maksujen ja pankkitilitapahtumien käsittelyyn. Ratkaisu on integroitu SWIFT Alliance Lite 2 -palveluun, joka mahdollistaa globaalit pankkiyhteydet.

 

Sekä IT-osastomme että rahoituspalvelukeskuksemme ovat olleet tyytyväisiä pilvipohjaiseen palveluun. Olemme myös vaikuttuneita tietoturvan korkeasta tasosta.

Annika Westerholm
Director, Treasury Market Operations, Valmet

 

Valmet siirsi maksunsa pilveen


Jakautumisen yhteydessä Valmetille siirrettiin myös kaksi rahoituspalvelukeskusta, joista toinen sijaitsi Kanadan Montrealissa, joka palvelee yrityksen toimipisteitä Pohjois-Amerikassa. Toinen on puolestaan Jyväskylässä ja se palvelee yrityksen suuria Eurooppalaisia yksiköitä. Annika Westerholm, Director of Treasury Market Operations, kertoo, että Treasuryn tavoitteena oli luoda uusia, johdonmukaisia maksu-, täsmäytys- ja tiliöintiprosesseja.

Treasury halusi myös vähentää järjestelmien ja rinnakkaisten maksukanavien määrää yrityksessä.

SaaS mahdollistaa globaalit SWIFT-yhteydet

Valmetin Suomessa sijaitsevalla rahoituspalvelukeskuksella on ollut hyviä kokemuksia maksuratkaisuistamme jo pidemmältä ajalta. Valmet valitsi pilvipohjaisen maksuratkaisumme kassavirtojen ja maksujen hallinnan uudeksi, kansainväliseksi perustaksi.  

Ratkaisu on integroitu globaaleihin pankkiyhteyksiin SWIFT Alliance Lite 2 -palvelun kautta. Tämä ERP-järjestelmistä riippumaton ja joustava ratkaisu vastaa yrityksen tarpeisiin täydellisesti.  

Pilvipalveluiden suosiminen on strategiamme mukaista ja keskitetty pankkikanava tukee riskienhallintaa. Sekä IT-osastomme että rahoituspalvelukeskuksemme ovat olleet tyytyväisiä pilvipohjaiseen palveluun. Olemme myös vaikuttuneita tietoturvan korkeasta tasosta.

Annika Westerholm, Director of Treasury Market Operations.

Pohjois-Amerikka siirtyy digitaaliselle aikakaudelle

Uusi ratkaisu otettiin käyttöön ensimmäisenä yrityksen Montrealissa sijaitsevassa rahoituspalvelukeskuksessa vuonna 2015.

Siihen asti Pohjois-Amerikan rahoituspalvelukeskuksen tiliotteet ja maksuprosessit olivat olleet pitkälti manuaalisia. Keskuksen tuomisella digitaaliselle aikakaudelle on ollut merkittäviä etuja.

Annika Westerholm

Automaatio asiakasmaksujen täsmäyttämistä ja kirjaamista varten on rakennettu käyttämällä paikallisten pankkien, esimerkiksi sekkimaksujen yhteydessä, toimittamia lockbox-tiedostoja. Rahoituspalvelukeskusten päivittäinen toiminta sujuu huomattavasti aikaisempaa nopeammin ja vaivattomammin.

Kassaperusteinen kirjanpito on helpompi pitää ajan tasalla, mikä on parantanut rahoituspalvelukeskuksen mahdollisuuksia tukea yksiköiden myyntiä. Keskitetyn Treasuryn näkökulmasta rahoituspalvelukeskuksien tuottamiin kassaennusteisiin on tärkeää pystyä luottamaan. Kun perusmaksuprosessit on yhdenmukaistettu ja ne sujuvat nopeasti sekä luotettavasti, tietojen laatu ja ennustettavuus paranee sekä likviditeetin hallinta on helpompaa koko yritykselle.
 
Annika Westerholm

Älykäs automaatio

Valmet aikoo laajentaa rahoituspalvelukeskuksensa toimintaa kattamaan yhä suuremman osan yksiköistään.

Olemme rakentaneet hyvän maksuinfrastruktuurin ja haluamme ottaa siitä kaiken hyödyn irti.

Annika Westerholm

Jatkamme yhteistyötä projektissa, joka kehittää uusia ratkaisuja automaattiseen täsmäytykseen ja asiakasmaksujen kirjaamiseen ilman viitteitä.

Olemme todella kiinnostuneita uuden tekniikan, kuten ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen, tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä automaation lisäämiseksi entisestään.

Annika Westerholm