Metso

Analyste hjälpt Metsos Treasury att fokusera på värdeskapande i 14 år. Faktiskt så var den allra första prototypen av Analyste Treasury-modulerna inbyggd i Metso Treasury.

Analyste hjälpt Metsos Treasury att fokusera på värdeskapande i 17 år. Faktiskt så var den allra första prototypen av Analyste Treasury-modulerna inbyggd i Metso Treasury,

“Vi behöver into laggard did på att small information teller haunter transaktioner manuellt

 

Minna Helppi, Group Treasurer at Metso Corporation

MetsoCorporation-400
Utmaning Metso spenderade mycket tid på att samla in information och hantera transaktioner manuellt. Metsos dotterbolag behövde också stöd för att identifiera och säkra valutasexponeringar så snart de uppstår.  
Lösning

Metso använder Analyste nu för att kontrollera valutarisker och de har minskat mängden av passiva medel kraftigt genom hela koncernen.

 
 
 

Ett verktyg som skapar värde för Treasury

 

Metso är marknadsledande leverantör till gruv-, ballast- och processindustrin. Med närvaro i cirka 50 länder och över 90 servicecenter sysselsätter Metso 14.000 personer världen över.

Analyste hjälpt Metsos Treasury att fokusera på värdeskapande i 17 år. Faktiskt så var den allra första prototypen av Analyste Treasury-modulerna inbyggd i Metso Treasury, och har sedan dess utvecklats till en ledande Business-to-Treasury-lösning.

“Vi behöver inte lägga tid på att samla information eller hantera transaktioner manuellt.”

Minna Helppi på Treasury förklarar: “När rapporteringen fungerar smidigt och dotterbolagen har tillgång till Treasury-tjänsten online behöver vi inte lägga tid på att samla in information eller hantera transaktioner manuellt.”

Central kontroll av valutarisk

Analyste stödjer dotterbolagen med att identifiera och säkra valutapositioner så snart de uppstår. Det hjälper koncernen att följa sin hedgingpolicy och skapar en sömlös verifieringskedja för alla transaktioner.

“Med överblick över vår globala likviditet och framtida kassaflöden har vi kunnat fördela pengarna där de verkligen behövs. Samtidigt så har vi minskat mängden av passiva medel kraftigt genom hela koncernen”, avslutar Helppi.

“Ett verktyg som skapar värde för Treasury.”