Aggreko

Aggrekos Treasury-team använde tidigare kalkylblad i Excel för att hålla reda på obligationer och garantier som de utfärdat. Men eftersom flera personer hade tillgång till kalkylbladen var det svårt att säkerställa kvaliteten på datan. 

Aggreko är en ledande global leverantör inom tillfällig kraftförsörjning, uppvärmning och kylning med huvudkontor i Glasgow. Företaget grundades 1962 och har vuxit från en liten lokal verksamhet till ett globalt företag under över femtio verksamma år. Med 204 anläggningar och en genereringskapacitet på över 9,666 MW sysselsätter Aggreko mer än 7.000 personer i hela världen. Företaget erbjuder global räckvidd och lokal expertis för sina kunder världen över. 

 

 

“Analyste Guarantees har revolutionerat underhållet av och tillgången till denna data för Aggreko Treasury”

 

Carol Power, Group Treasury Manager at Aggreko

1aggreko
Utmaning Aggreko ville ha en lösning som underlättar underhåll av och tillgång till garantier och obligationsrelaterade data.  
Lösning

Med Analystes auktoriseringsmodul kan Aggreko dela ansvaret för att underhålla datan med dotterbolagen. Dotterbolagen kan mata in obligations- och garantiförfrågningar direkt i systemet, få dem godkända regionalt enligt företagets policy, för att sedan behandlas av Group Treasury.

 
 
 

Aggreko använder Analyste Guarantees

Aggreko är en ledande global leverantör inom tillfällig kraftförsörjning, uppvärmning och kylning med huvudkontor i Glasgow. Företaget grundades 1962 och har vuxit från en liten lokal verksamhet till ett globalt företag under över femtio verksamma år. Med 204 anläggningar och en genereringskapacitet på över 9,666 MW sysselsätter Aggreko mer än 7.000 personer i hela världen. Företaget erbjuder global räckvidd och lokal expertis för sina kunder världen över.

Aggrekos Treasury-team använde tidigare kalkylblad i Excel för att hålla reda på obligationer och garantier som de utfärdat. Men eftersom flera personer hade tillgång till kalkylbladen var det svårt att säkerställa kvaliteten på datan.

“Analyste Guarantees har revolutionerat underhållet av och tillgången till denna data för Aggreko Treasury”

Som Aggrekos Group Treasury Manager Carol Power konstaterade: “Analyste Guarantees har revolutionerat underhållet av och tillgången till denna data för Aggreko Treasury”. Med Analystes auktoriseringsmodul kan Aggreko dela ansvaret för att underhålla datan med dotterbolagen. Dotterbolagen kan mata in obligations- och garantiförfrågningar direkt i systemet, få dem godkända regionalt enligt företagets policy, för att sedan behandlas av Group Treasury. Förutom att eliminera hanteringen av Excel-kalkylblad i Treasury-funktionen har Analyste även hjälpt till att slopa alla kalkylblad som dotterbolagen underhöll lokalt för sina egna garantier.

Genom att erbjuda en plattform som möjliggör simultan redigering och uppdatering av data har Analyste markant förbättrat kvaliteten på den data som hanteras inom företaget. Dessutom har plattformen förbättrat övervakning och rapportering i samband med garantier, genom att tillhandahålla ett mångsidigt verktyg för att generera rapporter för olika ändamål.

“Det är en markant förbättring av datans kvalitet.”