SWEDISH

Tekniken förändrar hur vår framtida ekonomi ser ut

Nov 2, 2018 8:33:00 AM
Nomentia

Tekniken förändrar hur vår framtida ekonomi ser ut

Den digitala ekonomin brukade tidigare kallas för internet-ekonomin och ansågs länge vara en helt annan sak än den traditionella ekonomin. Termer som ”internet av värde” och ”den fjärde industriella revolutionen” började dyka upp.

Nu ser vi på den digitala ekonomin och den mer konventionella ekonomin som starkt sammanflätade. I grund och botten är inte den digitala ekonomin någonting nytt; det handlar om att använda teknik för att göra det vi brukade göra, fast bättre.

Anledningen till att vi har möjligheten att förnya oss är att vi kontinuerligt kopplar samman människor, enheter och maskiner. ”The Internet of Things” leder vägen till den nya eran av digitalisering.

Nya aktörer på marknaden omformar hur vi kan tänka oss att göra saker inom den juridiska och skattemässiga ramen. Vi rör oss framåt med en sådan kraft och hastighet att lagstiftarna har det oerhört tufft att försöka hänga med i nytänkandet, speciellt med de nya behov och krav som företag och konsumenter har.  

Sammankoppling och nytänkande angående bland annat förtroende tar bort friktion och mellanhänder i traditionella industrier. Uber, Airbnb, Amazon och de nya tjänsteleverantörerna inom bankindustrin omdefinierar de konventionella begränsningar av ”vår ekonomi” som vi är vana vid.

För bankindustrin är det trenden med Open Banking och olika sätt nya sätt att använda blockkedjan, som kommer att ändra på det vi trodde att vi visste om banker och betalningar. Volymen av nationella och internationella betalningar är massiv. Att betalningar kan ta sekunder istället för dagar, och möjligheten att skapa värde från detta ekosystem av betalningar, kommer att föra med sig en ännu större förändring än internet.

Vem hade för några år sedan kunnat tänka sig att Ripple skulle ta sig an SWIFT?

Inom de senaste tio åren har många alternativa finansiella produkter tillkommit på den globala marknaden. De täcker alla aspekter av finansiella tjänster, och många fler tillkommer hela tiden. Kunder över hela världen tar snabbt dessa tjänster i bruk, eftersom de får ett ökat värde eller ett alternativ till redan existerande bankprodukter. Samma sak händer nu, när vi har fintechbolag, banker och lagstiftare som tillsammans jobbar med nya lösningar kring blockkedjan.

Vi kommer att börja se nya innovationer som stödjer skapandet av nya sätt att arbeta inom företag, i synnerhet inom den finansiella sektorn.

Hur förbereder du din organisation för den nya digitala ekonomin?